Literatura

Home  >>  Literatura

  • Anonimowi Alkoholicy, Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce – Podstawowy tekst programu AA zdrowienia z alkoholizmu, którego posłanie zostało niezmienione od prawie siedemdziesięciu lat. Od chwili, gdy ukazało się pierwsze wydanie książki w 1939 roku program w niej zawarty pomógł milionom mężczyzn i kobiet na całym świecie powracać do zdrowia i godnie żyć. Od tytułu tej książki, zwanej także Wielką Księgą, wzięła nazwę Wspólnota Anonimowych Alkoholików. W tym wydaniu zamieszczono 7 historii osobistych polskich AA ukazujących proces zdrowienia, czyli rozwoju duchowego w oparciu o program 12 Kroków AA.
  • Charly Cungi, Stawić czoło uzależnieniom, PAX Instytut Wydawniczy, 2007 – „Jak wyjść z uzależnienia?” Codziennie miliony osób na całym świecie zadaje sobie to pytanie. Nałogi niszczą ich zdrowie i równowagę psychiczną, burzą szanse na normalne życie. To, co na początku było przyjemnością lub pozwalało zwiększyć wydajność, z czasem staje się koszmarem. Książka doktora Charly’ego Cungi ofiarowuje osobom uzależnionym (od papierosów, alkoholu, narkotyków, ale także od jedzenia, zakupów, pracy) realną nadzieję na uwolnienie się od dręczącego je problemu. Autor w proponowanych przez siebie metodach odwołuje się nie tyle do woli, ile do świadomości. Rzucenie nałogu odbywa się według niego przede wszystkim „w głowie”, wymaga zrozumienia przyczyn i mechanizmów rządzących uzależnieniem, zmiany sposobu myślenia o sobie i świecie. Książka podpowiada:- jak budować motywację niezbędną do zmiany zachowania;- jak przygotować się do działania i jak postępować w trudnych, ryzykownych sytuacjach;- jak utrzymać abstynencję i nie wrócić do nałogu nawet po jednorazowych „wpadkach”.
  • Anna Dodziuk, Trzeźwienie jako droga życiowa, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2007 – Można uznać trzeźwienie za długi i nie pozbawiony meandrów, ale dający wiele zadowolenia proces stawania się sobą. Przynosi on mnóstwo satysfakcji i radości, dlatego wielu trzeźwiejących alkoholików daje wyraz swojej wdzięczności za uzależnienie: bez niego bowiem nie musieliby pracować nad sobą i nie zyskaliby takiej autentyczności, harmonii wewnętrznej, zdolności do miłości. Kryzysy i trudności na drodze trzeźwienia nauczyli się traktować jako wyzwania, mają też lepsze narzędzia do radzenia sobie z przeciwnościami, nabyte w trakcie terapii uzależnienia i całego procesu trzeźwienia. Tak więc osoby, które trzeźwieją, gruntownie zmieniają swoje nastawienie do życia.
  • Dzień po dniu, Media Rodzina – Poradnik duchowy, oparty na edycji Fundacji Hazelden. Adresowany jest przede wszystkim do ludzi młodych, wyzwalających się z uzależnień wywołanych środkami zmieniającymi świadomość. Proponuje im swoistą filozofię życia dzień po dniu, ujętą w formę jednodniowych lekcji obejmujących okres całego roku.
  • Jak to widzi Bill. AA jako droga życia, Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce – Tom zawiera kilkaset wyjątków zaczerpniętych z naszej literatury, a dotyczących niemal wszystkich aspektów życia w AA. Na książkę składają się teksty zaczerpnięte z takich pozycji jak „Anonimowi Alkoholicy”, „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji”, „Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość”, a także fragmenty wypowiedzi Billa W. na łamach „Grapevine” i jego prywatnej korespondencji. Mogą one posłużyć za materiał do indywidualnej refleksji, a także zainspirować twórczą wymianę poglądów w grupie AA. Głęboko wierzymy, że myśli założyciela Wspólnoty AA staną się busolą na drodze ku trzeźwości.