Psychoterapia ambulatoryjna

Home  >>  Psychoterapia ambulatoryjna

Leczenie alkoholizmu – odwyk alkoholowy

Oferta terapeutyczna Ośrodka Terapii Uzależnień Horizon we Wrocławiu obejmuje pełne leczenie alkoholizmu i adresowana jest do osób dorosłych, mających problem z uzależnieniem. Osoby zgłaszające się na odwyk alkoholowy muszą wyrazić zgodę na leczenie. Leczenia alkoholizmu w warunkach ambulatoryjnych odbywa się w naszym ośrodku leczenia odwykowego i odbywa się w formie indywidualnych spotkań albo terapii grupowej. Spotkania z terapeutą zapewniamy w godzinach wygodnych dla pacjentów, w dni robocze.

CELE TERAPII

Ogólnie są dwa podstawowe cele terapii odwykowej uzależnienia od alkoholu:

 • zapewnienie pomocy w zdobyciu umiejętności niezbędnych do utrzymania stałej abstynencji
 • pomoc w nabyciu umiejętności do funkcjonowania w zdrowy, satysfakcjonujący sposób.

W programie ambulatoryjnym Ośrodka Odwykowego realizujemy:

 1. programy psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków zmieniających nastrój.
 2. programy psychoterapii dla osób współuzależnionych,
 3. pełny zakres indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych,
 4. programy psychoterapii pogłębionej,

Leczenie odwykowe – oferta dotycząca osób uzależnionych obejmuje:

 • konsultacje – porady psychologa
 • terapię alkoholizmu
 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię grupową.

Podobnie, osoby współuzależnione mogą skorzystać w naszym Ośrodku Uzależnień z:

 • porad psychologa i konsultacji
 • psychoterapii indywidualnej
 • psychoterapii grupowej.

Leczenie alkoholizmu – zajęcia warsztatowe i treningi dla osób uzależnionych i współuzależnionych:

 • trening zapobiegania nawrotom picia
 • trening radzenia sobie ze złością
 • trening asertywności
 • warsztaty z komunikacji
 • warsztaty IV, V i VI krok
 • warsztaty dla osób współuzależnionych

Nie wymagamy skierowania od lekarza.

Zadzwoń do Ośrodka Leczenie Odwykowego Horizon we Wrocławiu i uwierz, że Twoje życie może się zmienić. 

Nasz tel. 609 88 13 88.