Psychoterapia stacjonarna

Home  >>  Psychoterapia stacjonarna

Oferta – terapie odwykowe dla uzależnionych

Program leczenia uzależnień w naszym ośrodku odwykowym oparty na modelu Minnesota trwa 28 dni. Polega on głównie na grupowej i indywidualnej terapii alkoholizmu składającej się z 12-kroków. Program opatrzony jest również elementami podejścia strategiczno-strukturalnego.

MODEL MINNESOTA

Metoda powstała z inicjatywy dwóch specjalistów – psychologa i psychiatry. Wstępne założenia modelu polegały na połączeniu doświadczeń profesjonalistów oraz alkoholików trzeźwiejących przy pomocy Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, zindywidualizowanym podejściu do leczenia, z aktywnym udziałem rodziny pacjenta, realizowanym w warunkach stacjonarnych intensywnego programu terapeutycznego. W Polsce, elementy tego modelu zastosowane zostały po raz pierwszy w połowie lat 80.

Na przestrzeni lat, model Minessota uległ zmianie. Obecnie wytyczne terapii alkoholowej opartej na modelu Minnesota to: rozumienie alkoholizmu jako choroby alkoholowej, w znacznym stopniu różniącej się od innych zaburzeń i chorób psychicznych, a jednocześnie pierwotnej, ponieważ nie jest przejawem innych zaburzeń, po których wyeliminowaniu problem alkoholizmu znika traktowanie alkoholizmu jako choroby nieustannie postępującej, prowadzącej do śmierci i co ważne –niezawinionej, której pojawienie się jest wynikiem wielu czynników (polietiologia) traktowanie z należytym szacunkiem i wystarczającym zrozumieniem osób uzależnionych od alkoholu, które cierpią na chorobę alkoholową oraz szanowanie ich osobistej godności przekonanie, że początkowa motywacja nie decyduje o przebiegu oraz wynikach leczenia dążenie do umożliwienia osobie uzależnionej od alkoholu identyfikacji z objawami choroby alkoholowej, dzięki czemu możliwe jest pojawienie się nieodpartej potrzeby zaprowadzenia zmian w swoim życiu uznawanie, że jednym z najistotniejszych objawów choroby alkoholowej jest zaprzeczanie zarówno osoby uzależnionej od alkoholu, jak też osób współuzależnionych z najbliższego otoczenia (często mówi się, że alkoholizm jest chorobą zaprzeczeń i nawrotów) dążenie do dożywotniej abstynencji od uzależniających substancji psychoaktywnych systemowe podejście do choroby alkoholowej niewykluczające czynnego udziału w procesie terapeutycznym najbliższych osób optymalne wykorzystanie potencjału wielodyscyplinarnego zespołu terapeutów, w którym bardzo ważną rolę pełnią odpowiednio przeszkoleni specjaliści wywodzący się spośród alkoholików trzeźwiejących w oparciu o program AA (ich zatrudnianie rozpoczęto w Ośrodku Hazelden w 1954 roku)prowadzenie terapii w małych grupach, dzięki czemu możliwe jest indywidualne traktowanie pacjenta chorego na chorobę alkoholową. Każdy z chorych znajdujących się w ośrodku odwykowym ma wyznaczoną indywidualną drogę wychodzenia z choroby alkoholowej oraz sposoby unikania powrotu do nałogu wykorzystywanie w odwykowej terapii alkoholizmu Programu dwunastu kroków oraz systematyczny udział w spotkaniach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Terapia alkoholizmu:

w czasie 28-dniowego pobytu pacjenci naszego ośrodka leczenia uzależnień pracują na podstawie pierwszych trzech kroków AA:

I KROK AA

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować naszym Życiem.

II KROK AA

Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

III KROK AA

Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga-jakkolwiek GO pojmujemy.


Terapia osób uzależnionych od alkoholu
TERAPIA – PIERWSZY KROK:

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować naszym Życiem.

Uznanie Kroku Pierwszego jest fundamentem trzeźwości.

Bezsilność wobec alkoholu – to zwycięstwo.

Nieumiejętność kierowania własnym życiem – to droga do trzeźwości.

W ponad 200 krajach na świecie w oparciu o Pierwszy Krok AA zdrowieją miliony alkoholików.

Przyznajemy się w nim do kluczowego problemu jakim jest uzależnienie od alkoholu i bezsilności wobec niego, a w konsekwencji utraty panowania nad własnym życiem. Jeżeli zaprzeczamy, że jesteśmy uzależnieni od alkoholu, nie jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z tym problemem. W momencie gdy uświadomimy sobie, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, otwiera się przed nami szansa pokonania tego nałogu.


TERAPIA ALKOHOLIZM – DRUGI KROK:

Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

Dlaczego potrzebny jest nam drugi krok ?

Dlatego, że korzystanie z pomocy jest bardzo trudne, a specyfika choroby tego wymaga.

Ponieważ w czasie pracy nad Pierwszym Krokiem zdaliśmy sobie sprawę, że cierpimy na chorobę, która nam uniemożliwia kontrolę nad własnym życiem. Wiemy już, że mamy problem i potrzebujemy pomocy. Każdy kto jest chory na cokolwiek, potrzebuje pomocy. My również. Nie może nas jednak wyleczyć zwykły lekarz, ponieważ nasza choroba jest chorobą umysłu, ciała i duszy jednocześnie. Nam potrzebna jest pomoc szczególnego rodzaju.

Drugi Krok skłania nas do zastanowienia nad tym, gdzie możemy otrzymać odpowiednią pomoc. Każda osoba dokona własnego wyboru, w zależności od tego, kim jest i w co wierzy, lecz AA sugeruje, by znaleźli coś, ku czemu możemy się zwrócić o pomoc, która jest istotnym elementem w wyjściu z choroby alkoholowej.


TERAPIA – TRZECI KROK:

Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy”.

Trzeci Krok jest krokiem działania.

W Pierwszym Kroku przyznaliśmy się do bezsilności wobec alkoholu i do stracenia kontroli nad własnym życiem. Drugi Krok pozawala nam zrozumieć, że poprzez WIARĘ I UFNOŚĆ W SIŁĘ WIĘKSZĄ od nas samych powróci do nas zdrowie i rozsądek. Postanowienie zastąpienia samowoli gotowością do czynu jest Trzecim Krokiem – krokiem działania.

W AA krąży następująca wersja pierwszych Trzech Kroków:

Krok Pierwszy – Ja nie mogę.

Krok Drugi – On może.

Krok Trzeci – Ja Mu pozwolę.”

Moglibyśmy przecież powiedzieć: „Rzuciłem alkohol – czyż to nie wystarczy ?”

Nie, nie wystarczy. Ponieważ jesteśmy uzależnieni, alkohol dotknął nas nie tylko pod względem fizycznym, emocjonalnym, społecznym lecz także duchowym. Nasza dusza jest również chora !

Ale jak dotrzeć do tej Siły Wyższej, żeby się nie załamać?
Co to znaczy postanowić ?
Dlaczego musimy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Siły Wyższej?

Co to jest ten cały Bóg?

Krok Trzeci wydaje się bardzo trudny, ale przypomnijmy sobie słowa z „Wielkiej Księgi” – „Nie zniechęcaj się. Nikt z nas nie jest święty. Najważniejsze jest to, że chcemy rozwijać się duchowo. Naszym rozwojem kierują nasze zasady. Dążymy do rozwoju duchowego, a nie do duchowej doskonałości”

Krok Trzeci zaprasza nas do rozpoczęcia wędrówki duchowej czyli trzeźwości.

Krok Trzeci brzmi: Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.”

Pierwsze trzy kroki – gwarantują w pełni rozpoczęcie procesu trzeźwienia.

Zapraszają do leczenia otwierają nowe HORYZONTY życia.

Horizon – terapie odwykowe, terapie dla uzależnionych. Zapraszamy.