Uzależnienie od komputera

Home  >>  Uzależnienie od komputera

Uzależnienie od Internetu i komputera

Oprócz wielu zalet, jakie niesie ze sobą używanie Internetu, istnieje też jego ogromna wada – ryzyko uzależnienia się. Szczególnie problem ten dotyczy dzieci, gdyż z racji swojej niedojrzałości uzależniają się dużo szybciej niż dorośli. Różnorodność aktywności, których podejmowanie w Internecie jest atrakcyjne, sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz więcej czasu. Spędzanie w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów społecznych i może prowadzić do uzależnienia od Internetu (inne używane nazwy: siecioholizm, netoholizm, internetoholizm; coraz częściej stosuje się skrót IAD – Internet Addiction Disorder, czyli Zespół Uzależnienia od Internetu (ZUI), czasami również infoholizm, choć pojęcie to jest szersze niż uzależnienie od Internetu). Szacuje się, że obecnie uzależnionych jest od kilku do kilkunastu procent użytkowników Internetu, a zagrożonych uzależnieniem może być około jedna trzecia.

Objawy uzależnienia od Internetu:

O początku problemu mówić można kiedy w Internecie spędza się coraz więcej czasu i jest on używany w celu osiągnięcia satysfakcji, odreagowania czy ucieczki od codzienności. Wiąże się to zwykle z zaniedbaniem kontaktów społecznych w realnym świecie. Obserwuje się równocześnie:

– próby kontroli i/lub ograniczania czasu spędzonego w Internecie;

– tolerancję uzależnieniową – rosnącą potrzeba wydłużania czasu spędzonego w Internecie by osiągnąć pożądany poziom satysfakcji;

– zespół abstynencyjny i zaburzenia nastroju – doświadczanie niepokoju, bezsenności, rozdrażnienia, zmian nastroju lub depresji gdy niemożliwe jest korzystanie z Internetu zgodnie z wcześniejszym planem lub gdy korzystanie to zostanie niespodziewanie przerwane;

– kłamstwa na temat czasu spędzonego w Internecie, usprawiedliwianie nadmiernego korzystania;

– korzystanie z Internetu mimo świadomości negatywnych skutków, jakie się z tym wiążą;

Test: Czy Twoje dziecko jest uzależnione od Internetu?

Dr Kimberly Young w 1996 roku przedstawiła kryteria uzależnienia od Internetu. Aby rozpoznać, czy Twoje dziecko jest uzależnione, odpowiedz sobie na następujące pytania:

 • Czy czujesz, że Twoje dziecko jest zaabsorbowane Internetem (często myśli o poprzednich, bądź następnych pobytach w Sieci)?
 • Czy czuje potrzebę coraz dłuższego korzystania z Internetu?
 • Czy pozostaje w sieci dłużej niż pierwotnie planowało?
 • Czy wielokrotnie miało nieudane próby kontroli, ograniczenia czasu lub zaprzestania korzystania z Internetu?
 • Czy dziecko czuje się niespokojne, markotne, zirytowane, przygnębione gdy nie może korzystać z Internetu?
 • Czy ryzykuje utratę znajomości z przyjaciółmi, zaniedbuje naukę z powodu Internetu?
 • Czy oszukuje Cię, aby ukryć narastający problem Internetu?
 • Czy używa Internetu jako sposobu na ucieczkę od problemów lub sposobu na poprawę pogorszonego nastroju (uczucia bezradności, winy, lęku, depresji)?

Pięć twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania oznacza uzależnienie od Internetu.

Skutki nadużywania Internetu występujące u dzieci:

 • Odcięcie emocjonalne od świata zewnętrznego;
 • Zmniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów rówieśniczych;
 • Zwiększająca się skłonność do wycofywania się z kontaktów interpersonalnych w realnym świecie w sytuacji wystąpienia trudności z nimi związanych;
 • Podwyższone ryzyko (z racji dłuższego przebywania w Sieci) kontaktu z treściami niewłaściwymi dla młodych ludzi i uznania ich za „normalne”, np. gry komputerowe gloryfikujące przemoc czy wulgarny język, treści pornograficzne lub inne treści destrukcyjnie wpływających na rozwój osobowości i kontakty międzyludzkie;
 • zmiana języka (jego zubożenie, techniczny slang, używanie skrótów);
 • uzależnienie od gier komputerowych (częściej dotyczy dzieci) oraz od Internetu (częściej dotyczy młodzieży);
 • Dotyczące zdrowia: brak troski o zdrowie (zarywanie nocy, zaniedbywanie posiłków) i higienę osobistą, pogorszenie wzroku, bóle głowy, mięśni, pleców i kręgosłupa, podatność na infekcje, podrażnienia skóry (spowodowane kontaktem z duża ilością cząsteczek kurzu dodatnio zjonizowanych przez kineskop monitora), nadpobudliwość, bezsenność.

Zasady bezpieczeństwa mogące pomóc w zapobieganiu uzależnieniu dziecka od Internetu

 • Czas spędzany przez dzieci w Internecie musi być określony – pół godziny, godzina dziennie jest zupełnie wystarczająca.
 • Godziny używania Internetu to godziny funkcjonowania innych domowników (potrzebna jest ich obecność i kontrola – komputer powinien być ustawiony tak, by dorośli mieli możliwość sprawdzania co robi przy nim dziecko). Dzieci nie powinny używać Internetu w czasie przeznaczonym na naukę, ruch na świeżym powietrzu, posiłki, sen.
 • Uzgadniamy, co robi dziecko w sieci – małe dzieci potrzebują pełnej kontroli rodzica, starsze – zasad dotyczących czasu i sposobu używania Internetu.

Co zrobić w przypadku podejrzenia, że dziecko może być uzależnione od Internetu?

 • Odseparować dziecko od Internetu (wyłączyć lub zawiesić usługę).
 • Skontaktować się z terapeutą w celu postawienia diagnozy i ewentualnej terapii.www.dzieckowsieci.pl

Zasady bezpieczeństwa mogące pomóc w zapobieganiu uzależnieniu dziecka od Internetu

 • Czas spędzany przez dzieci w Internecie musi być określony – pół godziny, godzina dziennie jest zupełnie wystarczająca.
 • Godziny używania Internetu to godziny funkcjonowania innych domowników (potrzebna jest ich obecność i kontrola – komputer powinien być ustawiony tak, by dorośli mieli możliwość sprawdzania co robi przy nim dziecko). Dzieci nie powinny używać Internetu w czasie przeznaczonym na naukę, ruch na świeżym powietrzu, posiłki, sen.
 • Uzgadniamy, co robi dziecko w sieci – małe dzieci potrzebują pełnej kontroli rodzica, starsze – zasad dotyczących czasu i sposobu używania Internetu.

Co zrobić w przypadku podejrzenia, że dziecko może być uzależnione od Internetu?

 • Odseparować dziecko od Internetu (wyłączyć lub zawiesić usługę).
 • Skontaktować się z terapeutą w celu postawienia diagnozy i ewentualnej terapii.
 • Wątpliwości kontaktować można ze specjalistami z helpline.org.pl – www.helpline.org.pl, helpline@helpline.org.pl, tel. 0-800-100-100.

Przydatne linki:

Strona poświęcona zagadnieniu uzależnienia od Internetu www.siecioholizm.eu

Informacje o terapeutach uzależnień: www.ipz.edu.pl – zakładka: Tu znajdziesz pomoc;

Ośrodki zajmujące się diagnozowaniem i leczeniem uzależnienia od Internetu i komputera:

Centrum Konsultacyjne AKMED www.akmedcentrum.eu, ul. Mokotowska 6a, 00-641 Warszawa, tel. (22) 813 90 40

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień www.kctu.pl, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków, tel. (12) 425 57 47

Ośrodek Terapii Uzależnień www.otu.pl, ul. Mazurska 33, 19-330 Stare Juchy k. Ełku, tel. (87) 619 93 26

Ośrodek Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom, ul Pstrowskiego 36, 10-602 Olsztyn, tel. (89) 542 94 66

„POZA ILUZJĄ” Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii, www.pozailuzja.pl,ul. Dąbrowskiego 75A, 02-586 Warszawa, tel./fax (022) 844-94-61

Skutki nadużywania Internetu występujące u dzieci:

 • Odcięcie emocjonalne od świata zewnętrznego;
 • Zmniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów rówieśniczych;
 • Zwiększająca się skłonność do wycofywania się z kontaktów interpersonalnych w realnym świecie w sytuacji wystąpienia trudności z nimi związanych;
 • Podwyższone ryzyko (z racji dłuższego przebywania w Sieci) kontaktu z treściami niewłaściwymi dla młodych ludzi i uznania ich za „normalne”, np. gry komputerowe gloryfikujące przemoc czy wulgarny język, treści pornograficzne lub inne treści destrukcyjnie wpływających na rozwój osobowości i kontakty międzyludzkie;
 • zmiana języka (jego zubożenie, techniczny slang, używanie skrótów);
 • uzależnienie od gier komputerowych (częściej dotyczy dzieci) oraz od Internetu (częściej dotyczy młodzieży);
 • Dotyczące zdrowia: brak troski o zdrowie (zarywanie nocy, zaniedbywanie posiłków) i higienę osobistą, pogorszenie wzroku, bóle głowy, mięśni, pleców i kręgosłupa, podatność na infekcje, podrażnienia skóry (spowodowane kontaktem z duża ilością cząsteczek kurzu dodatnio zjonizowanych przez kineskop monitora), nadpobudliwość, bezsenność.

Zasady bezpieczeństwa mogące pomóc w zapobieganiu uzależnieniu dziecka od Internetu

 • Czas spędzany przez dzieci w Internecie musi być określony – pół godziny, godzina dziennie jest zupełnie wystarczająca.
 • Godziny używania Internetu to godziny funkcjonowania innych domowników (potrzebna jest ich obecność i kontrola – komputer powinien być ustawiony tak, by dorośli mieli możliwość sprawdzania co robi przy nim dziecko). Dzieci nie powinny używać Internetu w czasie przeznaczonym na naukę, ruch na świeżym powietrzu, posiłki, sen.
 • Uzgadniamy, co robi dziecko w sieci – małe dzieci potrzebują pełnej kontroli rodzica, starsze – zasad dotyczących czasu i sposobu używania Internetu.

Co zrobić w przypadku podejrzenia, że dziecko może być uzależnione od Internetu?

 • Odseparować dziecko od Internetu (wyłączyć lub zawiesić usługę).
 • Skontaktować się z terapeutą w celu postawienia diagnozy i ewentualnej terapii.
 • Wątpliwości kontaktować można ze specjalistami z helpline.org.pl – www.helpline.org.pl, helpline@helpline.org.pl, tel. 0-800-100-100.

Przydatne linki:

Strona poświęcona zagadnieniu uzależnienia od Internetu www.siecioholizm.eu

Informacje o terapeutach uzależnień: www.ipz.edu.pl – zakładka: Tu znajdziesz pomoc;

Ośrodki zajmujące się diagnozowaniem i leczeniem uzależnienia od Internetu i komputera:

Centrum Konsultacyjne AKMED www.akmedcentrum.eu, ul. Mokotowska 6a, 00-641 Warszawa, tel. (22) 813 90 40

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień www.kctu.pl, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków, tel. (12) 425 57 47

Ośrodek Terapii Uzależnień www.otu.pl, ul. Mazurska 33, 19-330 Stare Juchy k. Ełku, tel. (87) 619 93 26

Ośrodek Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom, ul Pstrowskiego 36, 10-602 Olsztyn, tel. (89) 542 94 66

„POZA ILUZJĄ” Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii, www.pozailuzja.pl,ul. Dąbrowskiego 75A, 02-586 Warszawa, tel./fax (022) 844-94-61